MỖI DÂN TỘC CÓ MỘT CHÍNH PHỦ XỨNG ĐÁNG VỚI NÓ

29 Jul

Ai đó đã nói vậy đó! Ngẫm thì thấy chính phủ của mình bây giờ đúng là dành cho mình. Nồi nào úp vung nấy cả.

Hàn Quốc biểu tình ngày ba bận. Có những cuộc biểu tình mà hàng triệu người dân đổ xuống đường trong hoà bình để đòi luận tội tổng thống, phế truất tổng thống, phản đối chính sách, yêu cầu ban hành luật v.v… Nghe thấy thèm phải không?

Nhưng trước khi chửi Việt Nam không được dân chủ như vậy, hãy nhớ xem người Hàn đã làm gì! Họ đã hi sinh bao nhiêu mạng sống để đòi chính quyền tôn trọng tiếng nói của họ? Bao nhiêu cuộc biểu tình giữa chế độ độc tài kết thúc trong bể máu, nhưng họ có chùn bước không?

Hôm nay chúng ta ngồi đây, sợ bị kỉ luật, sợ bị theo dõi, sợ bị trù dập, sợ bị ám hại. Và chúng ta đòi hỏi có một chính phủ tốt đẹp, cư xử hợp lòng dân?

Nói tóm lại, khi bị hấp diêm, không chống cự được thì cứ tận hưởng đi! Hãy tận hưởng cái cuộc hấp diêm này đi!

Fuck it! (Không phải chửi tục nha, đang “kích dục” á)