“Vô sở hữu” và phong trào lên núi chữa bệnh ở Hàn Quốc

16 Jan
Vô sở hữu (무소유, musoyu) là một cụm từ dần trở nên quen tai ở Hàn Quốc từ sau khi nhà sư Bob Jong xuất bản quyển sách cùng tên vào năm 1976. Ngày nay, để mua quyển sách này,...
Read more »

Chết Thử

1 Dec
“Chết thử” cũng là một trong những việc khá “biến thái” mà em đã từng thử trong đời. Sau khi “chết thử” một lần (mới đêm qua chứ đâu), em ngộ ra rằng chỉ có một việc duy nhất cần...
Read more »

Bạn Già

10 Nov
  Nếu Bạn và thằng A cùng rớt xuống nước, tôi sẽ cứu ai? – Bạn Vậy nếu Bạn và nhỏ B cùng rớt xuống nước, tôi sẽ cứu ai? – Bạn Tôi hay tưởng tượng và so sánh như...
Read more »