50 phẩm chất cần gieo cấy cho con mỗi ngày

2 May

Trong này không có cái gọi là “HỌC GIỎI”, nghĩa là nếu con học chưa giỏi mà chúng ta khăng khăng muốn con học giỏi, thì việc cần làm là tìm xem con thiếu phẩm chất gì. Thiếu Kỷ Luật? Thiếu Khát Vọng? Thiếu Tập Trung? Thiếu Chăm Chỉ?
Mặt khác, mình nghe nhiều cha mẹ tiến bộ nói rằng không cần con học giỏi. Điều này cũng tốt, nhưng mặt trái là có thể cha mẹ đang vô tình bỏ qua 1 số phẩm chất quan trọng để con có thể thành công và hạnh phúc về sau. Vì đúng là học giỏi không quan trọng, nhưng các phẩm chất giúp con học giỏi thì vô cùng quan trọng.

Gieo cấy 50 phẩm chất này bằng cách nào thì quý phụ huynh tham khảo trong link này nha:
https://bitly.com.vn/hyhgg