Chuyện Sibi

1 Nov
Tôi có một lời thề, đó là suốt đời này không bao giờ ăn thịt thỏ. Lời thề đó phát huy hiệu lực từ ngày xa Sibi, đúng hơn là bỏ rơi Sibi … Còn nhớ ngày nhận Sibi về nuôi. Một...
Read more »