DẠY CON LÀ DẠY CÁI GÌ?

2 May
Hồi giờ mình đọc nhiều sách về dạy con. Phong cách của mình là mình thích sự ĐƠN GIẢN, đánh đúng vào GỐC – chứ nói tràng giang đại hải thì mò rất khó, thuộc rất khó, áp dụng rất...
Read more »