NOTHING WITHOUT YOU

10 Mar
Bài hát của Vienna Teng phổ thơ sang tiếng Việt. Đêm tĩnh lặng đến nát tim em Chốn thân quen trở nên đáng sợ Đêm tĩnh lặng làm em vụn vỡ Tựa vết cắt dài chỉ nhắm vào em.   Bao...
Read more »