LÀM SAO KHI GẶP CHỒNG GIA TRƯỞNG

31 Jan

– Chồng em gia trưởng lắm, nên em không được tự do thoải mái như chị đâu!
– Chị thật may mắn có chồng tư tưởng tiến bộ.

Tôi không biết nói sao trước những ca vợ này. Liệu vấn đề có thật sự nằm ở những ông chồng? Và những người vợ căn bản chỉ là các nạn nhân?

Geshe Michael Roach từng nói: “Cách ta mô tả thế giới xung quanh là cách ta mô tả chính bản thân mình”. Chúng ta như thế nào thì sẽ thấy thế giới xung quanh chính xác như thế ấy. Người hay nói dối thấy xã hội ngập tràn dối trá, người hay móc mỉa thấy cả thế giới đang móc mỉa, người hay cho đi yêu thương thấy xã hội ngập tràn yêu thương.

Vậy người vợ thấy người chồng gia trưởng thì lẽ nào cô ấy cũng gia trưởng? Gần như vậy! Bản chất của sự gia trưởng là tư tưởng phong kiến (cổ hũ hay không do mỗi người nhìn nhận). Chính cô vợ cũng là một người mang nặng tư tưởng của phụ nữ truyền thống, thì làm sao thấy được sự bình đẳng và tự do?

Vậy phải làm sao khi gặp chồng gia trưởng? Hãy tự phát triển bản thân mình. Đọc nhiều sách, gặp nhiều người tư tưởng tự do. Khi tư duy lên một tầm cao mới, tự khắc có hai tình huống sẽ xảy ra. Một là ông chồng bất ngờ thay đổi cho tương xứng, để cô vợ không nhìn thấy sự gia trưởng nữa. Hai là ông chồng bất ngờ bị thay đổi … bởi một ông chồng khác có tư tưởng tiến bộ hơn cho xứng với cô vợ “mới” này.

Hướng nào cũng tốt hết! Đời thay đổi khi ta thay đổi. Tội gì không thay đổi để tốt hơn mỗi ngày. Thế giới xung quanh sẽ tự được thanh lọc mà thôi.

Năm mới LỘT XÁC TƯ DUY nha mấy chế ơi! Đừng đổ thừa cho chồng nữa.