Bệnh quên Reply

5 Nov
Một số quán ăn có kiểu phục vụ như thế này. Khách: Em ơi, cho chị chén nước tương! Phục vụ (hờ hững quay đi) Khách (tưởng chưa nghe rõ): Em ơi, thêm một chén nước tương nha! Phục vụ...
Read more »

Chuyện Sibi

1 Nov
Tôi có một lời thề, đó là suốt đời này không bao giờ ăn thịt thỏ. Lời thề đó phát huy hiệu lực từ ngày xa Sibi, đúng hơn là bỏ rơi Sibi … Còn nhớ ngày nhận Sibi về nuôi. Một...
Read more »