KHÔNG CÓ AI CHẾT VÌ UNG THƯ

29 Jul
Nhà mẹ có 6 chị em thì đến 5 người bị ung thư! Trừ một cậu mất Tết năm ngoái (không do ung thư) thì trộm vía tất cả đều vượt qua rất gọn! Mẹ thì đã cắt mật, cắt...
Read more »